Bestyrelsen

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 17 år

Opgave

Navn

E-mail adresse

På valg til april

Formand

Karl Arne Winther

info () farremoellelaug.dk

2018

Kasserer

Ruth Føns

adm () farremoellelaug.dk

2019

Næstfomand

Torben Andersen

torbenka1 () gmail.com

2018

Teknik - Dagligt tilsyn

Hardy Guldmannn

Tlf. 22 15 37 22

2019

Sekretær

Herluf Hansen

herluf () 3ern.dk

2019

1. Suppleant

Per Rohde

per.rohde()gmail.com

2018

2. Suppleant

Arne Hørlyk

arne.hoerlyck () dadlnet.dk

2018

Revisor (Bilagskontrolant)

Frank Hoppe

f.hoppe () mail.dk

2018

 

Husk at sende konto- og adresseændringer til kassereren: adm () farremoellelaug.dk

 

Postadresse: Farre Møllelaug c/o, Ruth Føns, Skanderborgvej 280, Toustrup, 8472 Sporup