Bestyrelsen

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Opgave

Navn

E-mail adresse

På valg til april

Formand

Karl Arne Winther

info () farremoellelaug.dk

2020

Kasserer

Ruth Føns

adm () farremoellelaug.dk

2021

Næstfomand

Torben Andersen

torbenka1 () gmail.com

2020

Teknik - Dagligt tilsyn

Hardy Guldmannn

Tlf. 22 15 37 22

2021

Sekretær

Herluf Hansen

herluf () 3ern.dk

2021

1. Suppleant

Per Rohde

per.rohde()gmail.com

2020

2. Suppleant

Arne Hørlyk

arne.hoerlyck () dadlnet.dk

2020

Revisor  (Bilagskontrolant)

Frank Hoppe

f.hoppe () mail.dk

2020


Husk at sende konto- og adresseændringer til kassereren: adm () farremoellelaug.dk 


Postadresse: Farre Møllelaug c/o, Ruth Føns, Skanderborgvej 280, Toustrup, 8472  Sporup