Bestyrelsen

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Opgave

Navn

E-mail adresse

På valg til april

Formand

Karl Arne Winther

info () farremoellelaug.dk

2020

Kasserer

Ruth Føns

adm () farremoellelaug.dk

2019

Næstfomand

Torben Andersen

torbenka1 () gmail.com

2020

Teknik - Dagligt tilsyn

Hardy Guldmannn

Tlf. 22 15 37 22

2019

Sekretær

Herluf Hansen

herluf () 3ern.dk

2019

1. Suppleant

Per Rohde

per.rohde()gmail.com

2019

2. Suppleant

Arne Hørlyk

arne.hoerlyck () dadlnet.dk

2019

Revisor (Bilagskontrolant)

Frank Hoppe

f.hoppe () mail.dk

2019

 

Husk at sende konto- og adresseændringer til kassereren: adm () farremoellelaug.dk

 

Postadresse: Farre Møllelaug c/o, Ruth Føns, Skanderborgvej 280, Toustrup, 8472 Sporup