Om

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Lidt om Farre Møllelaug I/S

Vi ejer to stk. VESTAS V47-660 kW møller, der er opstillet på adressen Silkeborgvej 15, Farre, 8472 Sporup. Møllerne ses bl.a. fra landevej 457 midt mellem Låsby og Hammel - lige syd for Farre by. Det er de to midterste ud af 4 møller.

Vi havde to større reparationer i 2012. Vi måtte udskifte gearkassen og vinger på den ene mølle. De to reparationer beløber sig til godt en million kr. i alt. Vi har også måttet skifte et leje på den anden mølle den 18. juni 2013, og vi har skiftet vinger den 12. februar 2014. Det koster 483.000 kr. Vi forventer at gearkasse nr. to skal udskiftes i løbet af et par år. December 2016 brændte den ene generator sammen og måtte udskiftes i januar 2017. Forsikringen har betalt det meste, men vi måtte selv betale ca. 50.000 kr. Bestyrelsen forventer at produktionen kan fortsætte indtil ca. 2029, men hvis der kommer flere uventede større reparationer, må vi overveje at skrotte møllerne tidligere.

Citat fra "Naturlig energi":

"For 20-30 år siden beregnede man, at en af vindmøllens dyreste komponenter, gearkassen, nok i gennemsnit ville holde 10-12 år. Generelt har det vist sig at holde stik for vind møller over husstandsmølle-størrelse, konstaterer teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening, Strange Skriver.

For de større møller på land har man i dag erfaring for, at drift og vedligeholdelse, inklusive service, koster 12-14 øre pr. produceret kilowatt-time. Dog bemærker Strange Skriver, at variationerne kan være store fra år til år. I beløbet er også medregnet udskiftning af hovedkomponenter i løbet af møllens normalt 20-årige estimerede levetid. Og generelt har det vist sig, at kvaliteten har holdt sig på det niveau, man forventede."


Mølleparken består af 4 stk. Vestas V47-660kW vindmøller.

Mølle 1 (Den sydligste) er sat i drift i september 2002. Den ejes af 8 anpartshavere fra Nordjylland.

Mølle 2 (Farre Møllelaug I/S) er rejst den   7.marts 2000, og sat i drift den 14. marts 2000.

Mølle 3 (Farre Møllelaug I/S) er rejst den 16.marts 2000, og sat i drift den 22. marts 2000.   

Mølle 4 (Den nordligste) er sat i drift i marts 2000. Den ejes af lodsejeren.

Rotor diameter                             47 m

Tårn højde                                   43,7 m

Navhøjde                                     45 m

Til øverste vinge spids                 68,5 m

Vingespidsen bevæger sig med  230 km/t

Bestrøget areal.                       1.735 m2

Fundament                                98,5 m3 beton 

Effektregulering:                        Pitch

Luftbremse:                              Kantstilling

Indkoblingsvindhastighed        3,5 m/s

Nominelvindhastighed             16 m/s

Stopvindhastighed                   25 m/s

Nominel effekt                 660 kW ved 26 omdrejninger

Lille generator                  200 kW ved 20 omdrejninger


Til sammenligning: Gudenå centralen, der er Danmarks største vandkraftværk, producerer gennemsnitlig 11 Mill. kWh/år. Vi forventer at producere ca. 3 Mill. kWh/år   Med andre ord: 8 stk. Vestas V47-660kW møller vil producere mere strøm end Gudenå centralen.