Udbetalinger

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31.januar

000

120

110

120

120

180

150

70

70

70

70

50

50

30. april

000

140

190

110

110

110

110

70

70

70

50

50

50

31. juli

110

100

100

110

110

110

110

100

150

115

50

90

110

31.okt.

100

100

75

110

110

110

70

70

70

70

50

50

50
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Primo maj

00

00

50

70

70

90

90Novemb.

00

50

50

70

70

90

90

Samlet udbetaling ultimo 2016 kr. 5000 pr. andel

Samlet udbetaling ultimo 2017 k.r 5140 pr. andel

Samlet udbetaling ultimo 2018 k.r 5320 pr. andel

Samlet udbetaling ultimo 2019 k.r 5500 pr. andel


Mølle nr. 2 og 3 er solgt på 2705 andele a. 3700,- kr. til 225 personer i 1999. Nu er der ca. 185 ejere.

1 andel svarer til en beregnet årsproduktion på 1000 kWh med en sikkerhedsmargin på 5%.


Køb og salg af andele: Kontaktes via info@farremoellelaug.dk (Tilbud om køb og salg skal fornyes mindst hver 6. måned) Udbetalingerne foregår to gange om året, som man kan se i skemaet ovenfor.


Vi ser os nødsaget til at indskærpe, at andels beviserne er navne noteret, og at det kun er den der står på papiret, der kan modtage udlodninger og sælge det videre. Det originale andelsbevis SKAL sendes til kassereren, for at navnet på den nye ejer kan blive noteret korrekt på beviset, inden det sendes videre til køber. Der er indført gebyr for handel med andele. Gebyret, der er på kr. 200,- pr. handel, opkræves hos køber. Gebyret på 200 kr. opkræves også, hvis andele skal deles, slås sammen eller der skal udstedes et nyt bevis som erstatning for et bortkommet bevis.


Køber og sælger aftaler selv prisen. Det er lauget uvedkommende, men vores fornemmelse siger, at følgende kan være den vejledende pris:

2012 salgspris ca. 1400 kr.pr. andel

2016 salgspris ca. 600 kr.pr. andel


2013 salgspris ca. 1300 kr.pr. andel

2017 salgspris ca. 500 kr.pr. andel


2014 salgspris ca. 1200 kr.pr. andel

2018 salgspris ca. 450 kr.pr. andel


2015 salgspris ca. 1100 kr.pr. andel

2019 salgspris ca. 400 kr.pr. andel